H A L A   S P O R T O W A   W   R A M A C H   Z A Ł O Ż E N I A   S P O R T   M A R K E T

INWESTOR

Fundacja Ekologicza ‚Ekoterm Silesia’

PROJEKT

PLUS8.PL

DATA

2007

KATEGORIA

Sportowo-rekreacyjne

ETAP

Projekt koncepcyjny

POWIERZCHNIA

15348 m2

GALERIA

 

RODO - plityka prywatności
© 2006 - 2024 PLUS8.PL
Realizacja: IT Engineering